1926

Riigikogu II koosseis
31. mai 1923 – 14. juuni 1926

Riigikogu III koosseis
15. juuni 1926 – 14. juuni 1929

 

29. jaanuar – Riigikogu võttis vastu perekonnanimede seaduse

11. veebruar – Riigikogu võttis vastu kogukonna-, asutuste- ja erarendimaade korraldamise seaduse, mida rahvas hakkas kutsuma popsiseaduseks

Popsiseadus kuulutatakse välja
Vaba Maa, 20. veebruar

18. veebruar – Riigikogu võttis vastu Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise seaduse

„Üheks suuremaks küsimuseks Riigikogu valimiste läbiviimise juures, mida ka vabariigi valitsus oma poolt on tahtnud kaaluda, on küsimus meie väikeste rühmituste olemasolu üle. Valitsuse eelnõus on arvamisele tuldud, et praegune olukord, kus õieti üheinimeselised väikesed rühmitused tekivad, meie riigile kaugeltki soovitav ei ole – nimelt ta toob meile raskusi seadusandlikus ja valitsemise töös, ka juba siis, kui valitsust on vaja kokku seadma hakata. Sellest põhimõttest välja minnes on valitsus seaduseelnõusse üles seadnud nõudmise, et ükski iseseisev nimekiri ei saa esitust Riigikogusse, kui ta on oma peale koondanud vähem kui 1% kõigist hääleõiguslikkudest kodanikkudest, tähendab nendest kodanikkudest, kes ülesse võetud hääleõiguslikkude nimekirja, nagu see meil endistes seadustes ette nähtud oli, kogukonnaasutuste poolt, ja mis ka uue seaduse juures samal alusel maksma jääb. “

Ado Anderkopp. II Riigikogu X istungjärk, protokoll nr. 321, 11. veebruar 1926.

„Meie valimise seaduse suuremaks puuduseks tuleb lugeda seda, et valija ei saa oma häält anda kellegi kindla isiku heaks, keda soovib rahvaesituses näha, vaid võib hääletada ainult ühe ehk teise poliitilise erakonna nimekirja poolt, seega ühtlasi selle erakonna poolt. Kindlate, teguvõimsate elavate isikute asemele on astunud eluta nimekirjad.“

Jüri Jaakson. Meie valimise seaduse puudustest. – Postimees, 7. mai.

25. märts – Riigikogu võttis vastu kaitseväeteenistuse seaduse

„Lugupeetud rahvaesindajad! Teie teate, et Eesti riik on oma väikese rahvaarvuga piiratud tagavaradega sõjapidamises, kusjuures sõjahädaoht meil palju suurem on, kui mõnel teisel palju paremas seisukorras oleval riigil. Sellepärast on ka meie põhiseadusesse vastav paragrahv sisse võetud, et riigikaitsest peavad osa võtma kõik kodanikud. Selle kohta on põhiseaduses §78, kus on öeldud, et kõik kodanikud peavad osa võtma riigikaitsest. Nüüd tekib küsimus, kas selle põhimõtte järgi on arvesse võetud ka naisterahvad. /---/ Kuid sõjaministeerium on käesoleva küsimuse lahendamise juures asunud sellele seisukohale, et käesoleva seaduse juures pole asutud selle küsimuse lahendamisele, vaid on põhimõte omaks võetud, et siia alla käivad kõik meeskodanikud.“

Johan Holberg. II Riigikogu X istungjärk, protokoll nr. 331, 5. märts 1926.

15.–17. mai – toimusid Riigikogu III koosseisu valimised

Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei (24 kohta), Põllumeeste Kogud (23), Asunike, Riigirentnike ja Väikepõllupidajate Koondus (14), Eesti Tööerakond (13), Eesti Rahvaerakond (8), Eesti Tööliste Partei (6), Kristlik Rahvaerakond (5), Vene rahva ühendatud nimekirjad (3), Saksa-Balti Erakond (2), Üleriiklik Majaomanike Seltside Liit ja teised eraomanduse pooldajad (2)

Otsustaw silmapilk
Postimees, 15. mai

18. juuni – üleriigiline sõjaseisukord, mis kehtis alates 1. detsembrist 1924, muudeti osaliseks sõjaseisukorraks

 

II Riigikogu liikmeskonnast käis läbi 188 isikut, neist 4 naist, viimastest kolm kommunisti. 188st liikmest 63 ehk 34% olid olnud ka I Riigikogu liikmed ja 33 ehk 18% oli nii I Riigikogu kui Asutava Kogu kogemusega, kaheteistkümnel olid lisaks ka Maapäeva kogemused. Riigikogu liikmete keskmine vanus II Riigikogu volituste kehtima hakkamise päeval oli 39 aastat

Riigikogu II koosseis võttis vastu 374 seadust, 21 otsust, 9 eelarvet ja 3 muud akti

 

22. juuni – toimus Riigikogu III koosseisu avakoosolek. Riigikogu esimeheks valiti Karl Einbund (Kaarel Eenpalu), abiesimeesteks Mihkel Martna ja Rudolf Penno

Sajapealise majesteedi ilme
Vaba Maa, 18. september

JUHATUS

Esimees: Karl Einbund (Kaarel Eenpalu) alates 22.06.1926

I abiesimees: Mihkel Martna alates 22.06.1926

II abiesimees: Rudolf Penno alates 22.06.1926

 

Sekretär: Mihkel Juhkam, 22.06.1926 – 06.12.1928

August Tamman alates 11.12.1928

I abisekretär: Karl-Ferdinand Kornel, 22.06.1926 – 23.07.1926

Oskar Karl Johann Liigand alates 23.07.1926

II abisekretär: Jaan Piiskar alates 22.06.1926

 

LIIKMED

Paul Abramson, 05.10.1889 Pala v, Tartumaa – 20.01.1976
Tagandatud 07.07.1926, teda asendas Theodor Maurer

Mart Adamson, 09.11.1892 Vana-Võidu, Viljandimaa – ?
Alates 15.10.1926 (Aksel Herman Rüütli asemel)

Hans Ainson (Hainson), 27.09.1862 Tarvastu v, Viljandimaa – 06.06.1950 Tarvastu v, Viljandimaa
Astus tagasi 12.01.1927, teda asendas Mart Martinson

Friedrich Karl Akel, 05.09.1871 Halliste khk, Viljandimaa – 03.07.1941 Tallinn (hukati)
Astus tagasi 02.05.1928, teda asendas Hans Leesment

Ado Anderkopp, 18.01.1894 Massu v, Läänemaa – 30.06.1941 Tallinn (hukati)

Hendrik (Heinrich) Anniko, 08.08.1867 Holdre v, Viljandimaa – 27.11.1954 Baltimore, USA
Astus tagasi 01.10.1928, teda asendas Hans Pöhl

Konrad Arras, 14.07.1876 Erastvere v, Võrumaa – 30.10.1930 Tartu
Alates 10.02.1927 (August Kohveri asemel)

Karl Ast (Rumor), 19.02.1886 Orava v, Võrumaa – 09.07.1971 New York

Karl August Baars, 13.03.1875 I(i)gaste m, Tartumaa – 27.02.1942 Lesnaja k, Kirovi obl

Peeter Baranin, 31.01.1882 Kolkja – 11.04.1966 Tallinn

Kaarel (Karl) August Eenpalu (Einbund), 28.05.1888 Vesneri v, Tartumaa – 27.01.1942 Vjatka laager, Kirovi obl
Esimees (22.06.1926–14.06.1929)

Bernhard Eilman, 23.08.1892 Kroonlinn – ?

Hendrik Elisson, 23.05.1892 Kudina v, Tartumaa – ?

Karl Oskar Freiberg (Kurmiste), 02.05.1894 Mäksa v, Tartumaa – 02.12.1941 Sverdlovsk (hukati)

Johannes (Johan) Fuks (Kalda), 23.11.1890 Tahkuranna v, Pärnumaa – 18.06.1977 Uulu kn, Pärnu raj

Vassili Grigorjev, 11.03.1870 Petseri v, Pihkva kub – ?

Arnold Grimpel (Krimpel), 02.04.1901 Valga – 1938 NSV Liit (hukati)
Tagandatud 04.12.1928, teda asendas Mihkel Krents

Oskar Gustavson, 14.02.1889 Kogula v, Saaremaa – ??.12.1945 Tallinn (hukkus ülekuulamiselt põgenedes)

Werner Richard Karl Hasselblatt, 22.06.1890 Tartu – 24.01.1958 Lüneburg, Saksamaa

Mihkel Hellman (Hellermaa), 28.10.1891 Märjamaa v, Läänemaa – 28.04.1942 NSV Liit (hukati)
Alates 01.10.1928 (Benedikt Oskar Oja asemel)

Johan Holberg, 20.02.1893 Sauga v, Pärnumaa – 08.04.1978 Chicago
Kaubandus-tööstusminister (09.12.1927–04.12.1928)

Jakob Homin, 27.10.1898 Senno v, Pihkva kub – ?
Alates 01.10.1928 (Nikita Semjonovi asemel)

Jaan Hünerson, 04.02.1882 Karksi v, Pärnumaa – 05.06.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)
Siseminister (04.03.–09.12.1927, 09.12.1927–04.12.1928)

Jüri Jaakson, 16.01.1870 Uue-Võidu (Karula) v, Viljandimaa – 20.04.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)
Astus tagasi 11.11.1926, teda asendas Jaan Mälberg

Ado Johan(n)son, 01.03.1874 Vastemõisa v, Viljandimaa – 09.01.1932 Tallinn

Leopold Johannes Johanson, 15.02.1888 Tartu – 05.12.1941 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukkus)
Töö- ja hoolekandeminister (04.12.1928–09.07.1929)
Haridusminister (04.12.1928–09.07.1929)

Erich Jonas (Joonas), 26.04.1893 Kavastu v, Tartumaa – 26.05.1944 Viljandi
Astus tagasi 01.06.1929, teda asendas Aleksander Pärn

Mihkel Juhkam, 03.08.1884 Küti v, Virumaa – 28.01.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukkus)
Sekretär (22.06.1926–06.12.1928)
Sõjaminister (04.12.1928–09.07.1929)

Aleksander Jõeäär, 31.10.1890 Laimjala v, Saaremaa – 20.05.1959 Tallinn

Peeter Järve, 11.03.1874 Laatre v, Pärnumaa – 20.06.1936 Laatre v, Valgamaa

August Jürima (Jürman(n)), 22.08.1887 Koigi v, Järvamaa – 15.08.1942 Vjatka laager, Kirovi obl

Aleksander (Sander) Kaal, 25.03.1876 Pöide v, Saaremaa – 05.12.1941 Irkutsk
Astus tagasi 24.09.1926 teda asendas Otto Pukk

Karl Kaal, 30.09.1883 Võisiku v, Viljandimaa – 24.04.1942
Alates 23.01.1928 (Johannes-Rudolf Normani asemel)

Kristjan (Christjan) Kaarna, 20.10.1882 Palupera v, Tartumaa – 01.01.1943 Karaganda, Kasahhi NSV
Astus tagasi 24.10.1928, teda asendas Ernst Rosenberg

Tõnis Kalbus, 04.12.1880 Tori v, Pärnumaa – 20.03.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl
Kohtuminister (09.12.1927–04.12.1928)
Kohtu- ja siseminister (04.12.1928–09.07.1929)

Alo (Aleksander-Oskar) Karineel (Kornel(l)), 14.01.1892 Vastse-Antsla v, Võrumaa – 02.04.1942 Suhhobezvodnaja jaam, Gorki obl (hukati)
Alates 18.11.1926 (Heinrich Laretei asemel)

Oskar Kask, 07.01.1898 Pärnu – 13.04.1942 Sverdlovski vangla (hukati)

August Kerem, 11.10.1889 Karula v, Võrumaa – 28.05.1942 Sverdlovki vangla (hukati)
Teedeminister (23.07.1926–04.12.1928)
Riigivanema asetäitja (14.12.1927–04.12.1928)

Albert Kevend, 20.01.1883 Kambja v, Tartumaa – 07.1945 Karaganda obl
Alates 17.11.1926 (Otto Pärlini asemel)
Astus tagasi 19.01.1927, teda asendas Artur Tupits

Heinrich Richard Kiiver, 13.01.1891 Vohnja v, Virumaa – 28.04.1961 Tallinn
Astus tagasi 16.05.1927, teda asendas Gustav-Eduard Lorenz

Eduard Kink, 07.11.1895 Vana-Kariste v, Pärnumaa – 13.01.1942 Solikamsk
Alates 01.07.1926 (Alma Ostra-Oinase asemel)

Johannes Klesment (Kleesment), 30.05.1896 Keila v, Harjumaa – 23.12.1967 Washingtaon

August Kohver (Koffer), 01.01.1889 Vana-Kariste v, Võrumaa – 19.08.1942 Usssolje laager, Molotovi (Permi) obl
Astus tagasi 10.02.1927, teda asendas Konrad Arras

Voldemar Korjus, 25.03.1875 Haapsalu – 28.06.1961 New York
Alates 04.12.1928 (Jakob Westholm)

Karl-Ferdinand Kornel, 25.08.1882 Lepistu v, Võrumaa – 19.09.1953 Irkutski obl
I abisekretär (22.06.–23.07.1926)

Mihkel Krents, 29.05.1881 Pärsamaa v, Saaremaa – 08.05.1935 Järve v, Virumaa
Alates 04.12.1928 (Arnold Grimpel)

Eduard Krüger
Astus tagasi 22.06.1926, teda asendas Carl Schilling

Mih(h)ail Kurtschinski(-y), 12.10.1876 Kaluuga kub – 12.06.1939 Tartu

Aleksander Kärner, 08.02.1880 Maasi v, Saaremaa – 09.03.1942 Molotov (Perm)

Oskar Köster, 20.12.1890 Laimjala v, Saaremaa – 02.08.1941 Tallinn (hukati Nõukogude võimu poolt)
Põllutööminister (23.07.1926 – 04.12.1928)
Teedeminister (04.12.1928–09.07.1929)

Mats Laaarman(n), 08.02.1873 Kaarli , Viljandimaa – 13.12.1964 Abja kn, Viljandi raj

Johan Laidoner, 12.02.1884 Viiratsi v, Viljandimaa – 13.03.1953 Vladimir

Heinrich Laretei, 04.01.1892 Kaarli v, Viljandimaa – 03.04.1973 Stockholm
Astus tagasi 18.11.1926. teda asendas Aleksander Oskar Karineel
Siseminister (23.07.1926–12.11.1926)

Jaan Lattik, 22.10.1878 Karula v, Võrumaa – 27.06.1967 Stockholm
Haridusminister (23.07.1926–09.12.1927)
Välisminister (04.12.1928–09.07.1929)

August Laur, 09.10.1886 Vana-Põltsamaa v, Viljandimaa – 08.09.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl

Hans Leesment, 13.02.1873 Abja v, Pärnumaa – 26.08.1944 Tallinn
Alates 02.05.1928 (Friedrich Karl Akeli asemel)

Johannes Lehtman, 20.12.1886 Nehatu v, Harjumaa – 07.02.1953 Stockholm

Oskar Karl Johann Liigand, 24.05.1874 Karksi v, Pärnumaa – 20.11.1940 Tõdva v, Harjumaa
I abisekretär ( 23.07.1926–14.06.1929)

Verner Liik, 26.04.1897 Emmaste v, Hiiumaa – 19.11.1958 Tallinn
Astus tagasi16.06.1926, teda asendas Benedikt Oskar Oja

Jakob Loosalu (Veide), 01.01.1898 Aleksandri v, Harjumaa – 05.05.1996 Pärnu

Gustav-Eduard (Jaanus) Lorenz (Tasuja), 01.03.1896 Rägevere v, Virumaa – 19.10.1941 Kirov
Alates 16.05.1927 (Heinrich Richard Kiiveri asemel)

August Luik, 22.01.1899 Pajusi v, Viljandimaa – 1930 NSV Liit
Alates 21.06.1926 (Rosalie Verneri asemel)
Astus tagasi 07.05.1928, teda asendas Konstantin Veiss

Villem Maaker, 01.05.1891 Palivere v, Läänemaa – 29.10.1966 Norrköping, Rootsi

Hans Martinson, 26.08.1872 Vana-Vändra v, Pärnumaa – 25.01.1935 Rapla

Märt (Mart) Martinson, 08.09.1890 Puiatu v, Viljandimaa – 09.03.1948 Viljandi
Alates 12.01.1927 (Hans Ainsoni asemel)

Mihkel Martna, 17.09.1860 Veltsa v, Läänemaa – 23.05.1934 Tallinn
I abiesimees (22.06.1926–14.06.1929)

Theodor Maurer, 01.01.1889 Hal(l)inga v, Pärnumaa – ?
Alates 07.07.1926 (Paul Abramsoni asemel)

Alfred Julius Mõttus, 12.09.1886 Taheva v, Võrumaa – 04.10.1942 Sosva laager, Svedlovski obl
Haridusminister (09.12.1927–04.12.1928)

Jaan Mälberg, 13.05.1888 Toolamaa v, Võrumaa – 09.03.1947 Tartu
Alates 11.11.1926 (Jüri Jaaksoni asemel)

Johannes Mürk, 17.08.1874 Vana-Põltsamaa v, Viljandimaa – 21.07.1946 Malmö, Rootsi

Johannes-Rudolf Norman(n), 23.03.1881 – ?
Alates 04.01.1928 (Karl Johannes Virma asemel)
Astus tagasi 23.01.1928, teda asendas Karl Kaal

Aleksander Oinas, 28.12.1887 Tartu – 03.03.1942 Ussolje laager, Solikamsk, Molotovi (Permi) obl
Rahaminister, kaubandus-tööstusminister (04.12.1928–09.07.1929)

Benedikt Oskar (Tasuja) Oja, 05.08.1888 Kuivajõe v, Harjumaa – 1946 Leningradi vangla
Alates 16.06.1926 (Verner Liigi asemel)
Astus tagasi 01.10.1928, teda asendas Mihkel Hellman

Alma Ostra-Oinas (Anvelt), 16.09.1886 Vastse-Kuuste v, Tartumaa – 02.11.1960 Inta, Komi ANSV
Astus tagasi 01.07.1926. Teda asendas Eduard Kink

Jüri (Georg) Ottas, 14.10.1885 Vana-Kuuste v, Tartumaa – 13.04.1942 Kirovi obl

Anton Palvadre, 25.03.1886 Sangaste v, Tartumaa – 16.01.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl
Astus tagasi 30.07.1926, teda asendas Alfred Vainola

Rudolf Penno, 12.05.1896 Undla v, Virumaa – 25.11.1951 Stockholm
II abiesimees (22.06.1926-14.06.1929)

Eduard Pesur, 03.03.1905 Kohila v, Harjumaa – 1969

Jaan Piiskar, 11.02.1883 Vastemõisa v, Viljandimaa – 19.12.1941 Sosva laager, Sverdlovski obl
II abisekretär (22.06.1926–14.06.1929)

Theodor Pool, 08.12.1890 Tori v, Pärnumaa – 25.08.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)

Otto Pukk, 29.11.1900 Kihelkonna v, Saaremaa – 14.02.1951 Stockholm
Alates 24.09.1926 (Aleksander Kaalu asemel)

Peeter Siegfried Põld, 12.07.1878 Jõhvi v, Virumaa – 01.09.1930 Tartu
Astus tagasi 30.09.1926, teda asendas August Tõllasepp

Otto-Rudolf Pärlin, 14.08.1887 Torma v, Tartumaa – 18.08.1964 Tartu
Astus tagasi 17.11.1926, teda asendas Albert Kevend

Aleksander Pärn, 26.11.1890 Tartumaa – ?
Alates 01.06.1929 (Erich Jonase asemel)

Konstantin Päts, 23.02.1874 Tahkuranna v, Pärnumaa – 18.01.1956 Buraševo, Kalinini obl

Hans Pöhl, 15.08.1876 Sutlepa v, Läänemaa – 22.01.1930 Tallinn
Alates 01.10.1928 (Hendrik Anniko asemel)

Aleksander Leopold Raudkepp, 16.03.1877 Ambla v, Järvamaa – 1948 Saksamaa

Hans Rebane, 24.12.1882 Vana-Kariste v, Pärnumaa – 16.12.1961 Stockholm
Välisminister (09.12.1927-04.12.1928)

August Rei, 22.03.1886 Pilistvere v, Viljandimaa – 29.03.1963 Stockholm
Riigivanem (04.12.1928–09.07.1929)

Ernst Rosenberg (Raatma), 17.02.1891 Helme v, Viljandimaa – 21.09.1959 Rakvere
Alates 24.10.1928 (Kristjan Kaarna asemel)

Aksel Herman Rüütli, 16.07.1893 Vastse-Kuuste v, Tartumaa – 22.02.1976
Astus tagasi 15.10.1926, teda asendas Mart Adamson

Jakob Saar, 14.04.1886 Pala v, Tartumaa – 24.02.1950 Tartu

Carl Schilling, 21.10.1872 Kalvi v, Virumaa – 08.10.1941 Schweinfurth, Saksamaa
Alates 22.06.1926 (Eduard Krügeri asemel)

Arnold Paul Schulbach (Süvalep), 18.04.1888 Avinurme v, Tartumaa – 23.06.1968 Tallinn

Peeter Schütz, 29.06.1877 Hummuli v, Viljandimaa – ?

Nikita Semjonov, 22.10.1887 Irboska v, Pihkva kub – ?
Loeti lahkunuks 01.10.1928, teda asendas Jakob Homin

Juhan (Johan) Sepp, 05.06.1884 Pati v, Pärnumaa – 18.08.1953 New York
Kohtuminister (23.07.1926-04.03.1927)

Johannes Sikkar, 15.10.1897 Saadjärve v, Tartumaa – 22.08.1960 Stockholm

Karl-Johannes Soonpää (Soonberg), 02.03.1895 Pangodi v, Tartumaa – 15.06.1944 Elva (lahingus)

Jaan Soots, 12.03.1880 Helme v, Viljandimaa – 06.02.1942 Solikamsk (hukati)
Sõjaminister (23.07.1926–04.03.1927)
Siseministri kt. (13.11.1926–04.03.1927)

August Sprenk (Saluste), 01.10.1885 Mõniste v, Võrumaa – 16.02.1942 Gorki obl

Aleksander Sternfeld (Täheväli), 05.12.1888 Mäksa v, Tartumaa – 30.01.1955 Stockholm

Otto August Strandman, 30.11.1875 Undla v, Virumaa – 16.02.1941 Kadrina
Astus tagasi 22.04.1927, teda asendas August Tamman

Edgar Sulg, 26.03.1891 Kirepi v, Tartumaa – 29.11.1970 Montreal

Johannes-Friedrich Zimmermann, 10.05.1882 Pajusi v, Viljandimaa – 24.08.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)

Theodor Tallmeister, 09.04.1889 Tartu – 03.02.1947 Uppsala

Karl Tamm, 26.08.1872 Vaimastvere v, Tartumaa – 22.05.1940 Uus-Auvere v, Virumaa

August Tamman(n), 17.12.1893 Suure-Kõpu v, Viljandimaa – 27.07.1934 Tallinn
Alates 22.04.1927 (Otto August Strandmani asemel)
Sekretär (11.12.1928–14.06.1929)

Jaan Teemant, 24.09.1872 Vigala v, Läänemaa – 24.07.1941 Tallinn
Riigivanem (23.07.1926–04.03.1927, 04.03.–09.12.1927)

Jaan Teetsov, 20.02.1884 Penuja v, Pärnumaa – 08.02.1942 Sverdlovski obl

Otto Tief, 14.08.1889 Rapla v, Harjumaa – 05.03.1976 Ahja
Töö- ja hoolekandeminister (23.07.1926–04.03.1927)
Kohtuminister (04.03.–09.12.1927)

Jaan Tiks, 16.12.1887 Viljandi – 14.05.1942 Suure-Jaani

Kustas Tonkmann, 01.07.1882 Vaikna v, Läänemaa – 13.08.1942 Sverdlovski obl (hukati)

Aleksander-Rudolf Toomel, 14.06.1888 Jõhvi v, Virumaa – 17.11.1941 Kirov (hukati)

Artur Tupits, 08.10.1892 Puurmani v, Tartumaa – 28.10.1941 Ussolje laager, Solikamsk, Molotovi (Permi) obl
Alates 19.01.1927 (Albert Kevendi asemel)

August Tõllasepp, 02.11.1885 Konguta v, Tartumaa – 18.12.1970 Tartu
Alates 30.09.1926 (Peeter Siegfried Põllu asemel)

Jaan Tõnisson, 22.12.1868 Viljandi v, Viljandimaa – (surmaotsus 02.07.1941 Tallinnas)
Riigivanem (09.12.1927–04.12.1928)

August Usai, 04.12.1880 Lohusuu v, Tartumaa – 07. v. 08.07.1941 Tartu (hukati Nõukogude võimu poolt)
Alates 06.12.1926 (Alfred Vainola asemel)

Jaan Vain, 14.11.1886 Kõo v, Viljandimaa – 18.02.1942 Eesti

Alfred Vainola (Sandt), 09.08.1894 Tsooru v, Võrumaa – 16.04.1942
Alates 30.07.1926 (Anton Palvadre asemel)
Astus tagasi 06.12.1926, teda asendas August Usai

Richard Veermaa (Vreeman), 26.05.1901 Lasva v, Võrumaa – 19.02.1942 Ussolje laager, Molotovi (Permi) obl

Aleksander Veiler, 16.03.1887 Triigi v, Harjumaa – 17.10.1950 Toronto

Konstantin Veiss, 08.03.1896 Tallinn – 1962
Alates 07.05.1928 (August Luige asemel)

Rosalie Verner, 16.12.1880 Avanduse v, Virumaa – ?
Astus tagasi 21.05.1926, teda asendas August Luik

Villem Vessart, 22.10.1886 Kolga v, Harjumaa – 22.08.1944 Paide v, Järvamaa

Jakob Westholm (Vestholm), 11.05.1877 Palmse v, Virumaa – 09.03.1935 Tallinn
Astus tagasi 04.12.1928, teda asendas Voldemar Korjus

Karl Johannes Virma, 17.03.1879 Tallinn – 19.11.1942 Vjatka laager, Kirovi obl
Astus tagasi 04.01.1928, teda asendas Johannes-Rudolf Norman

Jüri Voiman, 22.05.1896 Vaimastvere v, Tartumaa – 26.05.1942 Kirov

August Vomm, 13.05.1893 Taevere v, Viljandimaa – 1941 Vastemõisa v, Viljandimaa (mõrvati)

Karl Einbund (Kaarel Eenpalu). Foto: Parikas

Rahvusarhiiv

„Pole meil karta kukkumist – asume täiesti kindlal ja kõikumata alusel!“

Gori. Vaba Maa, 5. september

23. juuli – Riigikogu kinnitas ametisse teise Jaan Teemanti juhitud valitsuse
(23.07.1926–04.03.1927)

riigivanem – Jaan Teemant
välisminister – Friedrich Karl Akel
siseminister – Heinrich Laretei kuni 12.11.1926
põllutööminister – Oskar Köster
haridusminister – Jaan Lattik
töö- ja hoolekandeminister – Otto Tief
kohtuminister – Johan Sepp
rahaminister – Leo Sepp
sõjaminister – Jaan Soots, siseministri kt alates 13.11.1926
teedeminister – August Kerem
kaubandus-tööstusminister – Karl-Ferdinand Kornel

7. detsember – Riigikogu võttis vastu vallavolikogude ja vallavalitsuste korraldamise seaduse

18. detsember – tööd alustas Kopli raadiojaam, algasid regulaarsed ringhäälingu raadiosaated