1938

Riigikogu VI koosseis
(Riigivolikogu ja Riiginõukogu)
7. aprill 1938 – 5. juuli 1940

 

1. jaanuar – jõustus Eesti Vabariigi uus põhiseadus

Eduard Laaman. Uue põhiseaduse konservatiivne demokraatia
ERK : üld-, majandus- ja kultuurpoliitiline ajakiri, 12. aprill 1938.

Riigihoidja kirjutab alla uue põhiseaduse kehtima hakkamise aktile, 1. jaanuar

Rahvusarhiiv

10. jaanuar – moodustati Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinde keskjuhatus

28. jaanuar – riigihoidja dekreediga loodi Eesti Teaduste Akadeemia

24.–25. veebruar – toimusid Riigikogu VI koosseisu Riigivolikogu valimised. Kuna riigis kehtis kaitseseisukord, oli poliitiliste parteide tegevus keelatud. Valimismääruse järgi võisid kodanike grupid kaheksa päeva jooksul (19.26. jaanuar) oma kandidaate üles seada. Iga kandidaadi eest tuli maksta kautsjon 250 krooni ning soovituseks tuli koguda 150 allkirja. 80 kohale seati üles 214 kandidaati

24. veebruar – tähistati pidulikult Eesti Vabariigi 20. aastapäeva

Riigihoidja Konstantin Päts vabariigi 20. aastapäeva paraadil

Eesti: 20 aastat iseseisvust. Tallinn, 1939.

Eesti Vabariigi 20. aastapäev
Rahvusarhiiv

16. märts – Riigikogu võttis vastu riigikaitse rahuaegse ja sõjaaegse korralduse seaduse, mille järgi sõjavägede ülemjuhataja allus presidendile

5. aprill – riigihoidja Konstantin Päts nimetas ametisse Riiginõukogu 10 liiget

19. aprill – riigihoidja dekreediga kehtestati trükiseadus ja koosolekuseadus. Nendega keelustati kirjutised, mis ei suhtunud lugupidavalt Eesti riigi ja rahvuse ning kõrgemate riigivõimuorganite tegevusse

Riigihoidja dekreediga kehtestati ühingute ja nende liitude seadus, linnaseadus ja maaomavalitsuste seadus

21. aprill – toimus Riigikogu VI koosseisu avaistung. Riigivolikogu esimeheks valiti Jüri Uluots ja Riiginõukogu esimeheks Mihkel Pung. Toimus presidendikandidaatide ülesseadmine

RIIGIVOLIKOGU JUHATUS

Esimees: Jüri Uluots, 21.04.1938–12.10.1939
Otto Pukk alates 17.10.1939

I abiesimees: Ado Anderkopp alates 21.04.1938

II abiesimees: Otto Pukk, 21.04.1938–17.10.1939
Rudolf Penno alates 17.10.1939

Peasekretär: Eugen Madisoo
Sekretär: Peeter Malvet

 

RIIGINÕUKOGU JUHATUS

Esimees: Mihkel Pung
Abiesimees: Alfred Maurer
Heinrich Lauri
Peasekretär: Artur Mägi
Sekretär: Herman Soone

 

RIIGIVOLIKOGU LIIKMED

Aleksander Aben, 19.07.1908 Kaarma v, Saaremaa – 11.10.1991 Tallinn
Tagandatud 26.08.1939, teda asendas Aleksander Jõeäär

Ado Anderkopp, 18.01.1894 Massu v, Läänemaa – 30.06.1941 Tallinn (hukati)
I abiesimees (21.04.1938–05.07.1940)

Eduard Arnover, 15.12.1899 Märjamaa (Loodna) v, Läänemaa – 26.08.1942 Sõktõvkar, Komi ANSV

Kaarel (Karl) August Eenpalu (Einbund), 28.05.1888 Vesneri v, Tartumaa – 27.01.1942 Vjatka laager, Kirovi obl
Siseminister (25.08.1934–09.05.1938), peaministri asetäitja (27.08.1934–09.05.1938), peaminister (09.05.1938–12.10.1939)

Oskar Gustavson, 14.02.1889 Kogula v, Saaremaa – ??.12.1945 Tallinn (hukkus ülekuulamiselt põgenedes)

Ernst Haabpiht (Habicht), 21.08.1898 Helme v, Viljandimaa – 04.05.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)

Mihkel Hansen, 29.12.1904 Lelle v, Pärnumaa – 20.11.2004 Toronto

Voldemar Jaanus, 05.07.1905 Kodila v, Harjumaa – 19.01.1977

Kristjan-Eduard Jalak, 21.03.1882 Kastre v, Tartumaa – 08.09.1944 Leningrad

Karl-Arnold Jalakas, 10.02.1901 Tallinn – 03.08.1942 Sverdlovsk (hukati)

Leopold Johannes Johanson, 15.02.1888 Tartu – 30.11.1941 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukkunud)

Aleksander Jõeäär, 31.10.1890 Laimjala v, Saaremaa – 20.05.1959 Tallinn
Alates 17.10.1939 (Aleksander Abeni asemel)
Põllutööminister (21.06.–25.08.1940)

August Jürima (Jürman(n)), 08.02.1902 Pajusi v, Viljandimaa – 09.01.1947 Erlangen, Saksamaa

August Jürima (Jürman(n)), 22.08.1887 Vaimastvere v, Tartumaa – 15.08.1942 Vjatka laager, Kirovi obl
Siseminister(12.10.1939–21.06.1940)

Mihkel (Mihail) Jüris (Jürisson), 11.09.1907 Hellamaa v, Muhumaa – 22.10.1997 Stockholm

Karl Jürison, 23.10.1900 Viljandi – 13.05.1953 Vorkuta, Komi ANSV

Juhan (Johann) Kaarlimäe (Karlsberg), 21.11.1901 Vana-Vändra v, Pärnumaa – 05.02.1977 Raikküla kn, Rapla raj

Valter-Gerhard Kadarik (Freimann), 25.07.1898 Juuru v, Harjumaa – 11.07.1975 Juuru kn., Rapla raj

Nigul (Nikolai) Kaliste (Kalinin), 08.05.1884 Mäe v, Võrumaa – 07.05.1942 Ussolje laager, Molotovi (Permi) obl (hukati)

Jakob Kalle, 09.04.1896 – 20.04.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)

Alo (Aleksander-Oskar) Karineel (Kornel(l)), 14.01.1892 Vastse-Antsla v, Võrumaa – 02.04.1942 Suhhobezvodnaja jaam, Gorki obl (hukati)

Oskar Kask, 07.01.1898 Pärnu – 13.04.1942 Sverdlovski vangla (hukati)
Sotsiaalminister (16.03.1936–09.05.1938; 09.05.1938–12.10.1939; 12.10.1939–21.06.1940)

Artur Leonhard Kasterpalu, 14.07.1897 Jõgisoo v, Läänemaa – 02.06.1942 Sverdlovsk (hukati)

Karl Kaups, 29.12.1888 Kärdla – 08.10.1968 New York

Albert Kendra, 14.12.1883 Laitsna-Rogosi v, Võrumaa – 24.04.1942 Sosva laager, Molotovi (Permi) obl (hukati)

Tõnis Kint (Kind), 17.08.1896 Taevere v, Viljandimaa – 05.01.1991 Örnsköldsvik, Rootsi

Jaan Kokk, 20.12.1903 Mõniste v, Võrumaa – 10.04.1942 Sverdlovski vangla (hukati)

Evald Konno, 13.02.1897 Tartu – 20.04.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)

Hugo Villi Kukke, 01.03.1898 Pala v, Tartumaa – 03.08.1942 Sverdlovsk (hukati)

Kustav (Gustav) Aleksander Kurg, 03.03.1902 Nehatu v, Harjumaa – 27.11.1992 Toronto

Oskar Köster, 20.12.1890 Laimjala v, Saaremaa – 02.08.1941 Tallinn (hukati Nõukogude võimu poolt)

August Laur, 09.10.1886 Vana-Põltsamaa v, Viljandimaa – 08.05.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl

Elmar-Aleksander Lehtmets, 14.12.1901 Paasvere v, Virumaa – 17.07.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)

Jüri Looväli (Land), 03.05.1897 Vastemõisa v, Viljandimaa – 10.07.1963 London

Oskar Lõvi, 06.02.1903 Tallinn – 02.09.1942 Sverdlovsk (hukati)

Märt (Mart) Martinson, 08.09.1890 Puiatu v, Viljandimaa – 09.03.1948 Viljandi

Louis (Lui) Metslang, 17.10.1906 Kaarepere v, Tartumaa – 08.06.1942 Tallinn

August Miljan, 07.09.1889 Pilkuse v, Tartumaa – 25.08.1973 Tartu

Jaan Murro, 21.06.1903 Tõstamaa v, Pärnumaa – ?

August Mälk, 04.10.1900 Lümanda v, Saaremaa – 19.12.1987 Stockholm

Johannes Nyman, 28.04.1893 Harku v, Harjumaa – 19.02.1966 Stockholm

Ants (Hans) Oidermaa (Oidermann), 02.12.1891 Sauga v, Pärnumaa – (surmaotsus 02.07.1941 Tallinn, Nõukogude võimu poolt)
Propagandaminister (24.01.–12.10.1939; 12.10.1939–21.06.1940)

Georgi Orlov, 28.04.1884 Peterburg – 15.10.1941 Sosva laager, Sverdlovski obl

Aleksander Ossipov, 26.08.1890 – 21.12.1941 Kirov (hukati)

Karl Eduard Pajos (Pajus), 02.07.1894 Rakvere v, Virumaa – 23.05.1953 Ussolje laager, Molotovi (Permi) obl

Eduard Pe(e)dosk, 17.08.1897 Räpina v, Võrumaa – 09.06.1977 Alaküla kn, Põlva raj

Rudolf Penno, 12.05.1896 Undla v, Virumaa – 25.11.1951 Stockholm
II abiesimees (17.10.1939–05.07.1940)

Johannes Perens, 26.09.1906 Torgu v, Saaremaa – 25.12.1941 Ussolje laager, Molotovi (Permi) obl

Ants (Antonius, Anton, Hans) Piip, 28.02.1884 Tuhalaane v, Viljandimaa – 01.10.1942 Nõrobi laager, Molotovi (Permi) obl
Välisminister (12.10.1939–21.06.1940)

Juhan (Johannes) Piirimaa (Preimuth), 09.02.1898 Püssi v, Virumaa – ?

Otto Pukk, 29.11.1900 Kihelkonna v, Saaremaa – 14.02.1951 Stockholm
II abiesimees (21.04.1938–17.10.1939)
Esimees (17.10.1939–05.07.1940)

Karl Puusemp, 21.10.1903 Tähtvere v, Tartumaa – 18.06.1978 Türi

Jaan Põdra, 29.05.1894 Kabala v, Viljandimaa – 04.02.1942 Vjatka laager, Kirovi obl

Viktor Päts, 18.04.1906 Pärnu – 04.03.1952 Moskva (Butõrka vangla)

Aleksander Rei, 24.01.1900 Uuemõisa v, Saaremaa – 06.11.1943 Ussollag, Molotovi (Permi) obl

Mihkel Reimann, 19.07.1889 Väätsa v, Järvamaa – 26.11.1968

Eduard Riisna (Riismann), 06.03.1898 Juuru v, Harjumaa – 02.11.1990 Toronto

Rudolf Riives, 18.06.1890 Vana-Kuuste v, Tartumaa – 23.06.1941 Tallinn (hukati Nõukogude võimu poolt)

Karl Roomet, 02.09.1902 Tartumaa – ??.07.1941 Vaimastvere v, Tartumaa (hukati Nõukogude võimu poolt)

Ado Roosiorg, 03.10.1887 Tarvastu v, Viljandimaa – 15.08.1942 Karaganda obl
Vladimir Roslavlev, 26.03.1880 – 1945

Neeme Ruus, 11.12.1911 Vologda kub – 02.06.1942 Tallinn (hukati Saksa võimude poolt)
Sotsiaalminister (21.06.–25.08.1940)

Martin (Mart) Rõigas, 22.10.1908 Abja v, Pärnumaa – 13.07.1941 Vara v, Tartumaa (mõrvati punaarmeelaste poolt)

Aleksander Saar, 23.07.1883 Lustivere v, Viljandimaa – 01.04.1942 Kirov (hukati)

Karl Selter, 24.06.1898 Kapu v, Järvamaa – 31.01.1958 Genf
Astus tagasi 29.11.1939, teda asendas Voldemar Jaanus
Majandusminister (21.10.1933–09.05.1938), välisminister (09.05.1938–12.10.1939)

Oskar Albert Suursööt, 30.05.1893 Saku v, Harjumaa – 1950 Magadan

Märt Sõrra, 14.02.1872 Laeva v, Tartumaa – 22.06.1948 Tähtvere v, Tartumaa

Karl Ernst Särgava (Peterson), 29.04.1868 Vana-Vändra v, Pärnumaa – 12.04.1958 Tallinn

Järvo (Rudolf) Tandre (Stokeby), 22.10.1899 Väinjärve v, Järvamaa – 30.08.1943 Ussolje laager, Molotovi (Permi) obl

Arnold Tartu, 01.08.1910 Haljala v, Virumaa – 25.07.1986 Harku kn, Harju raj

Herbert (Henn) Treial, 15.10.1905 Haaslava v, Tartumaa – 19.11.1941 Tartu (hukati Saksa võimu poolt)

Aleksis Tsänk, 12.08.1908 Meremäe v, Võrumaa – 20.04.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)

Artur Tupits, 08.10.1892 Puurmani v, Tartumaa – 28.10.1941 Ussolje laager, Solikamsk, Molotovi (Permi) obl
Põllutööminister (11.09.1937–09.05.1938; 09.05.1938–12.10.1939; 12.10.1939–21.06.1940)

Jaan Tõnisson, 22.12.1868 Viljandi v, Viljandimaa – (surmaotsus 02.07.1941 Tallinnas)

Jüri Uluots, 13.01.1890 Kirbla v, Läänemaa – 09.01.1945 Stockholm
Esimees (21.04.1938–12.10.1939)
Peaminister (12.10.1939–21.06.1940)

Maksim (Maximilian) Unt, 20.01.1898 Pärnu – 31.07.1941 (hukati Nõukogude võimu poolt)
Siseminister (21.06.–25.08.1940)

Juhan Uuemaa (Neumann), 24.07.1903 Hummuli v, Viljandimaa – 10.04.1942 Kirov (hukati)

Leonhard Vahter, 14.03.1896 Mahu v, Virumaa – 12.02.1983 New York

Jaan Vain, 14.11.1886 Kõo v, Viljandimaa – 18.02.1942 Eesti

Värdi (Ferdy) Velner, 27.09.1907 Sangaste v, Tartumaa – 14.09.1992 Tartu

Nikolai Viitak, 14.11.1896 Saarde v, Pärnumaa – 24.04.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)
Teedeminister (25.08.1937–09.05.1938; 09.05.1938–12.10.1939; 12.10.1939–21.06.1940)

Julius Voolaid (Vollmann), 26.06.1900 Tapa – 14.02.1966 Tallinn

 

RIIGINÕUKOGU LIIKMED

Friedrich Karl Akel, 05.09.1871 Halliste khk, Viljandimaa – 03.07.1941 Tallinn (hukati)
Välisminister (02.06.1936–09.05.1938)

Johannes-Leopold Antik, 13.01.1885 Ulila v, Tartumaa – 1959 Omski obl

Linda Marie Eenpalu, 20.09.1890 Raadi v, Tartumaa – 04.06.1967 Pärnu

Johan (Juhan) Ha(a)givang, 20.01.1878 Kasaritsa v, Võrumaa – 30.11.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)

Kaarel Heinver (Uurmann), 22.03.1886 – 1961 Loksa kn

Johan Holberg, 20.02.1893 Sauga v, Pärnumaa – 08.04.1978 Chicago, USA

Jüri Jaakson, 16.01.1870 Uue-Võidu (Karula) v, Viljandimaa – 20.04.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl (hukati)

Richard Hugo Kaho, 15.11.1885 Pärnu – 17.09.1964 Hamburg

Aleksander Kask, 29.11.1885 Lohusuu v, Tartumaa – 24.01.1950 Tallinn

Harry Eduard Ottokar Koch, 18.07.1880 Võrumaa – 03.06.1939 Frankfurt am Main
Astus tagasi 03.12.1938, teda asendas Wilhelm Baron von Wrangell

Paul Nikolai Kogerman, 05.12.1891 Tallinn – 27.07.1951 Tallinn
Volitused lõppesid 24.10.1939, teda asendas Jüri Nuut
Haridusminister (12.10.1939–21.06.1940)

August Kohver (Koffer), 01.01.1889 Vana-Kariste v, Võrumaa – 19.08.1942, Ussolje laager, Molotovi (Permi) obl

Johannes Kurvits, 05.05.1894 Kirepi v, Tartumaa – 04.12.1941 Turinsk, Sverdlovski obl

Johan (Juhan) Kõpp, 09.11.1874 Holdre v, Viljandimaa – 21.10.1970 Stockholm
Alates 09.01.1940 (Hugo Bernhard Rahamägi asemel)

Johan Laidoner, 12.02.1884 Viiratsi v, Viljandimaa – 13.03.1953 Vladimir
Volitused lõppesid 22.06.1940

Heinrich Eduard Lauri, 11.12.1890 Paasvere v, Virumaa – 08.02.1942 Lesnoi, Kirovi obl
Abiesimees (07.04.1938–05.07.1940)

Hans Leesment, 13.02.1873 Abja v, Pärnumaa – 26.08.1944 Tallinn

Rein (Reinhold) Marrandi (Ehrenwerth), 21.01.1883 Juuru v, Harjumaa – 1974

Jaan Masing, 31.01.1875 Vana-Kariste v, Pärnumaa – 21.09.1948 Tallinn

Alfred Maurer, 02.12.1888 Tallinn – 20.09.1954 Stockholm
Abiesimees (07.04.1938–05.07.1940)

Alfred Julius Mõttus, 12.09.1886 Taheva v, Võrumaa – 04.10.1942 Sosva laager, Sverdlovski obl

Johan (Juhan) Müller, 22.10.1889 Viljandi – 03.11.1981 Toronto
Kohtuminister (25.08.1934–09.05.1938)

Aleksander Naeres (Naeris), 19.07.1885 Martna v, Läänemaa – 29.06.1942 Tavda, Sverdlovski obl

Heinrich Neuhaus, 25.04.1886 Tallinn – 12.05.1949 Rootsi

Jüri Nuut (Nuth), 10.07.1892 Peterburi – 31.05.1952 Tallinn
Alates 24.10.1939 (Paul Nikolai Kogermani asemel)

Aleksander Oinas, 28.12.1887 Tartu – 03.03.1942 Ussolje laager, Solikamsk, Molotovi (Permi) obl

Aleksander Onno, 15.01.1898 Võru – 11.06.1969 Stockholm

Johannes Orasmaa (Roska), 03.12.1890 Joala v, Virumaa – 24.05.1943 Vjatka laager, Kirovi obl
Astus tagasi 28.06.1940

Hendrik Otstavel, 02.10.1888 Laiksaare v, Pärnumaa – 07.05.1942 Ussolje laager, Molotovi (Permi) obl (hukati)

Aleksander Paulus, 15.02.1872 Uue-Vändra v, Pärnumaa – 18.10.1953 Stockholm

Joakim Puhk, 25.05.1888 Viljandi – 14.09.1942 Vjatka laager, Kirovi obl (hukati)

Mihkel Pung, 19.10.1876 Vana-Põltsamaa v, Viljandimaa – 11.10.1941 Sosva laager, Sverdlovski obl
Esimees (07.04.1938–05.07.1940)

Peeter Puusep(p), 22.02.1868 Loodi v, Viljandimaa – 19.05.1949 Geislingen, Saksamaa

Voldemar Päts, 19.07.1878 Tahkuranna v, Pärnumaa – 27.06.1958 Toronto

Hugo Bernhard Rahamägi, 02.06.1886 Kurtna, Harjumaa – 01.09.1941 Kirovi obl (hukati)
Volitused lõppesid 06.10.1939, teda asendas Johan Kõpp

Berhard Aleksander Roostfelt (Rostfeld), 05.01.1884 Jõhvi v, Virumaa – 26.01.1948 Karaganda

Johan-Oskar Rütli, 19.12.1871 Ahja v, Tartumaa – 24.07.1949 Augsburg, Saksamaa

Johan Sihver, 09.07.1882 Vana-Tänassilma v, Viljandimaa – 27.01.1942 Solikamsk

Jaan Soots, 12.03.1880 Helme v, Viljandimaa – 06.02.1942 Solikamsk

Karl Johannes Terras, 09.09.1890 Vaivara v, Virumaa – 25.02.1942 Kirovi oblast

Aleksander Tõnisson, 17.04.1875 Härjanurme v, Tartumaa – 30.06.1941 Tallinn (Patarei vangla, hukati)

Anton Uesson, 12.01.1879 Haimre v, Läänemaa – 13.04.1942 Sverdlovsk (hukati)

Wilhelm Baron von Wrangell, 09.08.1894 Võru – 26.12.1976 Lilienthal, Saksamaa
Alates 13.01.1939 (Harry Eduard Ottokar Kochi asemel)
Volitused lõppesid 18.12.1939

 

 

„Too uus rahvaesindus astus kokku aprillis 1938. a. algus oli teistsugune kui vanades rahvaesindustes. Saadikud pidid andma pühaliku tõotuse, et meie teeme nii ja mitte teisiti. Meilt nihukest lubadust ei küsitud. Oli vanasti kõik palju lihtsam ja argipäevasem. Egas seesuguse pidulikuma ja peenema ning ka tõsisema alguse vastu saa midagi öelda. Päris kohane.“

Jaan Lattik. Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 324.

24. aprill – Riigivolikogu, Riiginõukogu ja omavalitsuste esindajate kogu ühisistung valis 219 poolt- ja 19 vastuhäälega Vabariigi Presidendiks Konstantin Pätsi

„Riigivolikogus esitati kaks kandidaati: K. Päts ja J. Tõnisson. Presidendiks valiti suure häälteenamusega K. Päts. Ei mindudki rahvahääletuseni. Juba eelvalimised kodade ja omavalitsuste poolt andsid vajaliku enamuse. See toimus aprillis 1938. a. Oli päris loomulik lõpptulemus, seepärast et K. Päts oli ju ise uue Põhiseaduse ja uue korra tegelik looja.“

Jaan Lattik. Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 324.

6. mai – president kuulutas välja amnestiaseaduse, mille alusel vabastati paljud poliitvangid

9. mai – president nimetas ametisse Kaarel Eenpalu juhitava valitsuse (09.05.1938–12.10.1939)

peaminister – Kaarel Eenpalu
siseminister – Richard Veerma
välisminister – Karl Selter
kohtuminister – Albert Assor
põllutööminister – Artur Tupits
haridusminister – Aleksander Jaakson
majandusminister – Leo Sepp
sõjaminister – Paul Lill
teedeminister – Nikolai Viitak
sotsiaalminister – Oskar Kask
propagandaminister – Ants Oidermaa alates 24.01.1939

1. september – president Konstantin Päts nimetas õiguskantsleriks Anton Palvadre

september – valmis uus administratiivhoone Kadriorus nn presidendiloss

3. detsember – Riigikogu võttis vastu Vabadussõja üleriikliku monumendi püstitamise korraldamise seaduse

Päevalehe ringküsimus: Kuhu püstitame Vabadussõja monumendi
Päevaleht, 10. november

Riigikogu võttis vastu erapooletuse korraldamise seaduse. Eesti valis neutraliteedi

President Konstantin Päts Riigikogu liikmetega Oru pargis

Rahvusarhiiv