1941–1991

„1940. aasta valimisfarsiga moodustatud nukuparlament (Riigivolikogu) ja hilisemad ülemnõukogud olid okupatsioonivõimu organid ja nõukogude totalitaarse poliitilise süsteemi koostisosad. Suurem osa Eesti viimase Riigikogu liikmeist arreteeriti, deporteeriti ja mõrvati, väiksem osa päästis end põgenemisega Läände. “

Toomas Karjahärm. Parlamentarism Eestis. – Riigikogu. Tallinn, 1998, lk. 18.