1942

24. veebruar – Saksa okupatsioonivõimude korraldusel tähistati vabaduspäeva ehk Venemaast lahkulöömise mälestuspäeva

1. juuli 1941–juuni 1942 – Saksa julgeolekupolitsei aruande kohaselt vahistati
18 893 inimest, neist 5634 hukati ja 5623 saadeti vangilaagrisse ning 7485 vabastati

august – kuulutati välja Eesti SS-leegioni asutamine

september – formeeriti  Venemaal Punaarmee 8. Eesti Laskurkorpus