1943

6. jaanuar – Stockholmis toimus Eesti välisdelegatsiooni koosolek. Otsustati, et Eesti Vabariigi kontinuiteedi säilitamiseks peab Jüri Uluots kui Eesti viimane põhiseadusjärgne peaminister oma kohustuste täitmist jätkama

veebruar – kehtestati teenistuskohustus 1919.–1924. a sündinud meestele, kellele anti valida Eesti SS-leegioni, sõjatööstuse või sõjaväe abiteenistuse vahel

21. oktoober – Tallinnas tuli kokku Eesti poliitikute nõupidamine, kus avaldati soovi taastada Eesti riiklik iseseisvus

26. oktoober – Eestis kuulutati välja esimene sundmobilisatsioon Saksa armeesse. Esialgu kutsuti armeesse 1925. aastal, 10. detsembril ka 1924. aastal sündinud mehed