1948

18. jaanuar – toimusid esimesed valimised kohalikesse nõukogudesse, millega viidi lõpule nõukogude võimustruktuuride ülesehitamine

2. veebruar – Eesti Rahvusnõukogu esimene üldkogu. Osalesid kaheksa poliitilise erakonna ja rühmituse esindajad: Eesti Põllumeeste Kogud Rootsis, Ühinenud Põllumeeste Erakond, Keskerakond, Eesti Sotsialistlik Partei, Eesti Liberaal-Demokraatlik Koondis, Vabariiklik Ühing, Eesti Koostöö Keskus, Eesti Rahvuslik Koondis. Võeti vastu statuut ja moodustati presiidium eesotsas August Reiga

„Eesti rahval kodumaal ei ole võimalust häält tõsta oma riikliku iseseisvuse, vabaduse ja inimõiguste tagasinõudmiseks. Tema suu on võõra võimu poolt suletud, ta käed on köidetud. Seda suurem kohustus lasub neil Eesti poegadel ja tütardel, kel on õnnestunud pääseda vabade rahvaste hulka.“

Eesti Rahvusnõukogu deklaratsioonist, 24. veebruar 1947.

29. märts – Tallinna 2. Keskkooli juurest kõrvaldati Vabadussõjas langenud kooliõpilastele ja õpetajatele püstitatud mälestussammas

2. juuli – USA Kongress võttis vastu seaduse, mis andis põgenikele soodsama võimaluse Ameerikasse emigreeruda. Eesti immigrantide piirarvuks määrati 9923 inimest