1953

6. jaanuar – tegevust alustas Ülemaailmne Eesti Keskorganisatsioonide Koostööbüroo, asukohaga New Yorgis

Ülemaailmne Koostööbüroo alustas tegevust
Vaba Eesti Sõna, 10. jaanuar

12. jaanuar – Eesti Vabariigi peaminister presidendi ülesannetes August Rei nimetas Oslos ametisse Eesti Vabariigi Valitsuse (12.01.1953–01.01.1962) 

peaministri asetäitja ja siseminister – Johannes Sikkar (surn. 22.08.1960)
põllutööminister ja sõjaministri kt alates 22.08.1960, peaministri asetäitja – Tõnis Kint
haridusminister ja sotsiaalministri kt – Gustav Suits (ei astunud ametisse,
surn. 23.05.1956)
majandusminister ja teedeministri kt kuni 10.09.1956 – Mihkel Truusööt
välisminister ja kohtuministri kt – Aleksander Warma

Vabariigi Valitsus ametisse määratud
Eesti Teataja, 24. jaanuar

Eksiilvalitsuse esimese kosseisu liikmed 1953. aasta jaanuaris Oslos

Rahvusarhiiv

6. veebruar – Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium kinnitas uue riigilipu: punasel kangal üks sinine ja kaks valget lainelist triipu ning üleval nurgas sirp ja vasar

3. märts – Saksamaal Augustdorfis valiti neljaliikmelise Vabariigi Presidendi asetäitja valimiskogu poolt teine eksiilvalitsus, mis aga koos ei käinudki. Vabariigi presidendi asetäitjaks valiti Alfred Maurer (surn. 20.09.1954)

5. märts – suri Jossif Stalin, algasid reformid partei ja valitsuse poliitikas ehk nn sulaaeg

13. märts – kindral Johan Laidoner suri Vladimiris vangistuses