1954

1.– 3. jaanuar – Austraalias Sydneys toimusid esimesed Eesti päevad

Meid ühendasid Eesti päevad
Meie Kodu, 7. jaanuar

12. veebruar – Eesti Põllumeeste Kogude keskjuhatus Rootsis esitas märgukirja USA presidendile Dwight D. Eisenhowerile, Prantsuse presidendile René J. G. Coty’le ja Suurbritannia peaministrile Winston L. S. Churchillile palvega aidata välja selgitada Konstantin Pätsi saatus

29. aprill – Ameerika Ühendriikide senat võttis vastu resolutsiooni, mis ei tunnustanud Balti riikide okupeerimist