1964

1. märts – eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes Aleksander Warma nimetas uue valitsuse koosseisu eksiilis (01.03.1964–08.05.1971)

peaministri asetäitja, põllutööminister, sõjaministri kt – Tõnis Kint kuni 23.12.1970
siseminister – Aksel Mark
välisminister – August Koern
kohtuminister – Peeter Panksep (surn. 01.08.1970)
majandusminister – Arvo Horm
haridusminister – Elmar Järvesoo
teedeminister – Juhan Käis
sotsiaalminister – Ivar Grünthal

11.–14. märts – Eestit külastav Soome president Urho Kaleva Kekkonen pidas Tartu Ülikoolis eestikeelse kõne ja käis Käärikul suusatamas