1973

6. juuni – seoses Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamise teise vooruga Helsingis saatis Eesti esindaja USAs Ernst Jaakson USA Riigidepartemangule märgukirja. Kirjas rõhutati, et Eesti rahva õigus suveräänsusele oma territooriumil on tegur, mida tuleb Ida-Euroopa tulevikku käsitlevail aruteludel silmas pidada