1979

17. jaanuar – Edgar Tõnurist vabastati ENSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja kohalt ja tema asemele määrati Arnold Rüütel

23. august – Molotov-Ribbentropi pakti 40. aastapäeval esitasid 45 Eesti, Läti ja Leedu kodanikku ÜRO peasekretärile ning NSVL, Saksamaa LV, Saksamaa DV ja Atlandi harta alla kirjutanud riikide valitsustele märgukirja (Balti Apell) ettepanekuga tühistada MRP ja taastada Balti riikide iseseisvus. Eestlastest kirjutasid alla Mart Niklus, Endel Ratas, Enn Tarto, Erik Udam

Vabadusnõue Balti riikidest Moskvale
Vaba Eesti Sõna, 30. august