1985

30. jaanuar – Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee võttis vastu resolutsiooni Balti rahvaste enesemääramisõiguse kohta

25.–26. juuli – Kopenhaagenis toimusid seoses Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamise Helsingi lõppakti allakirjutamise 10. aastapäevaga nn Balti tribunali istungid, mille tulemusena võeti vastu Kopenhaageni manifest. Manifestis kvalifitseeriti Balti riikide okupeerimine ja annekteerimine 1940. aastal rahvusvahelise õiguse rikkumisena