1987

25. veebruar – Juhan Aare avalikustas telesaates „Panda“ Moskva otsuse uute fosforiidikaevanduste rajamiseks Eestis. Algas laiaulatuslik protestiliikumine fosforiidikaevanduste rajamise vastu, nn fosforiidisõda

3. aprill – toimus Tartu Ülikooli aulakoosolek fosforiidikaevanduste rajamise vastu, kus avaldati usaldamatust Eesti NSV juhtkonnale

„Sitta kah …“
Sirp ja Vasar, 8. mai

1. mai – üliõpilased kogunesid maidemonstratsioonile fosforiidivastaste loosungitega

Tartu üliõpilased demonstratsioonil

Juhan Aare. Fosforiidisõda 1971-1989. Tallinn, 1999. Foto: I. Tarandi arhiiv.

14. mai – toimusid Tartu levimuusikapäevad, kus kõlas esimest korda Alo Mattiiseni laul „Ei ole üksi ükski maa“

25. mai – asutati Loominguliste Liitude Kultuurinõukogu. Esimees Ignar Fjuk

Asutati Eesti NSV Loominguliste Liitude Kultuurinõukogu
Sirp ja Vasar, 29. mai

23. august – esimene suurem poliitiline meeleavaldus Tallinnas Hirvepargis. Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MRP-AEG) korraldas miitingu, kus nõuti Molotovi-Ribbentropi pakti avalikustamist

26. september – ajalehes Edasi ilmus Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titma ettepanek viia kogu Eesti NSV täielikule isemajandamisele (IME)

 

Ettepanek: kogu Eesti NSV täielikule isemajandamisele

Edasi, 26. september

21. oktoober – Vaba-Sõltumatu Noortekolonn Nr. 1 korraldas Võrus Vabadussõjas langenute mälestusele pühendatud meeleavalduse, kus esmakordselt okupatsiooniajal marsiti avalikult sinimustvalgete lippude lehvides

14. november – NSVL Ministrite Nõukogu võttis vastu määruse peatada Eesti uute fosforiidikaevanduste projekteerimine

12. detsember – asutati esimene demokraatlik massiorganisatsioon – Eesti Muinsuskaitse Selts. Esimees Trivimi Velliste

Asutati Muinsuskaitse Selts
Sirp ja Vasar, 18. detsember