1930

Riigikogu IV koosseis
15. juuni 1929 – 14. juuni 1932

 

9.–11. veebruar – riigivanem Otto Strandmani visiit Poolasse

Otto Strandman ja Poola sõjaminister Józef Piłsudski

Valitsused ja riigimehed. Tallinn, 2018.

13. märts – Riigikogu võttis vastu posti, telegraafi, telefoni ja raadio seaduse

„Postisaadetiste arvu peetakse üheks rahva kultuurilise arengu näitajaks, ja siin võime öelda, kui seda ka enda kohta maksvaks peame, et meie siin väga tahajäänud maade hulka ei kuulu, vaid et meie postisaadetiste arv on võrdlemisi suur, kuigi see Lääne-Euroopast maha jääb. Kui võrdleme meie praegust postisaadetiste arvu kodanikule ennesõjaaegse postisaadetiste arvuga mujal riikides, siis näeme, et praegune meie postisaadetiste arv on suurem kui enne sõda oli Ameerikas. Posti alal vajab märkimist asjaolu – sellejuures kõneldakse pikemalt vast eelarve puhul – et meie post üks tulutoovamaist ettevõtteist vabariigis on. “

Johannes Klesment. IV Riigikogu III istungjärk, protokoll nr. 23, 21. jaanuar 1930.

27. mai – asutati Kaitseliidu noorteorganisatsioon „Noored Kotkad“

10. juuli – Riigikogu võttis vastu kaitseseisukorra seaduse

„Kaitseseisukord lubab põhiseaduse järele kodanikkude põhiõigusi kitsendada. Põhiõiguste kitsendamine pole ligemalt määratud. Selle lause mõte tuleb ellu viia eriseaduses. Senimaksva seaduse järgi oli see põhiõiguste kitsendamine teostatud administratsioonile (kindralkuberner, eelnõu järgi sisekaitseülem ja sõja ajal ülemjuhataja) sääraste õiguste andmisega kodanikkude eneseavalduste keelamiseks või juhtimiseks, et põhiõigused tegelikult kitsendatuks osutusid. Eelnõu on sama süsteemi aluseks võtnud. Seal on ette nähtud (§8 p.p. 8-14) õigus ära keelata koosolekuid (Phs §18. 1.1.), seada eeltsensuuri ja trükitooteid konfiskeerida (Phs §13.), isikutele keelata teatud kohtades viibimist (Phs §17.), sulgeda õppeasutisi (Phs §12.), sulgeda ettevõtteid (Phs §19.), sekvestreerida ja arestida varandust (Phs §24.), kontrollida kirjavahetust (Phs §14.) /---/ Peale selle on ette nähtud kodanikkude esialgne kinnipidamine kuni kahe nädalani (Phs §8.) ja igal ajal läbiotsimiste toimetamine (Phs §10.).“

Konstantin Trakmann. Kaitseseisukord. – Õigus : juriidiline ajakiri, 1930, nr. 1, lk. 10.

12. juuli – Riigikogu võttis vastu teraviljakaitse seaduse, mille järgi rukki ja rukkijahu sissevedu oli riigi ainuõigus

Uue kodukorra vajadusest
Vaba Maa, 15. juuli

10.–11. august – Poola presidendi Ignacy Mościcki visiit Eestisse

Poola presidendi visiit

Eesti : 20 aastat iseseisvust. Tallinn, 1939.

Rahvaesituse autoriteedi langemine
Vaba Maa, 27. aprill

Riigikogu liikmete arw
Päevaleht, 12. september