1950

21.–26. märts – toimus EK(b)P Keskkomitee VIII pleenum, kus mõisteti hukka kodanlikud natsionalistid. Järgnes laiaulatuslik intelligentsi represseerimine, eriti rängalt kannatasid kõrgkoolid, teadusasutused ja loomingulised liidud

aprill – algas massiline tänavanimede nõukogulikuks muutmine

9. september – Tallinnas toimus kohtuprotsess 24 metsavenna ja nende abistaja üle

26. september – muudeti administratiiv-territoriaalne jaotus: maakondade ja valdade asemele moodustati rajoonid, mis jagunesid külanõukogudeks