1959

15. jaanuar – rahvaloenduse andmeil elas Eestis 1,2 miljonit inimest, neist 75% eestlasi

24. aprill – jõustus ENSV ülemnõukogu seadus „Kooli ja elu sidemete tugevdamisest ning haridussüsteemi edasiarendamisest Eesti NSVs“, mille alusel kehtestati 8-klassiline koolikohustus, mis hakkas kehtima 1. septembrist 1960