1962

1. jaanuar – August Rei nimetas uue valitsuse koosseisu eksiilis
(01.01.1962–01.03.1964)

peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes – August Rei (surn. 29.03.1963)
Aleksander Warma alates 29.03.1963
peaministri kt, välisminister – Aleksander Warma kuni 29.03.1963
põllutööminister, sõjaministri kt – Tõnis Kint
siseminister – Aksel Mark
teedeminister, haridusministri kt – Enno Penno
minister, sotsiaalministri kohusetäitja – Ivar Grünthal
minister – Peeter Panksep
minister, majandusministri kt, välisministri kt – Arvo Horm alates 02.04.1962

Eesti Vabariigi valitsus eksiilis

Tõotan ustavaks jääda. Tartu, 2004.

15. (17.) august – Kanada valitsus tunnustas täielikult Eesti konsulit Johannes E. Markust, kandes ta välisesinduste ametlikku nimekirja

28. november–1. detsember – ENSV Ülemkohtus mõisteti kohut Eesti Rahvuslaste Liidu liikmete üle