1966

16. juuli – New Yorgis pandi alus BATUNi liikumisele (Baltic Appeal to the United Nations). Organisatsioon esitas Baltimaid käsitlevaid märgukirju ÜROle ja teistele riikidele

3. detsember – Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu läkitas kirja ÜROle, kus nõuti nõukogude okupatsiooni lõpetamist Balti riikides