1970

15. jaanuar – rahvaloenduse andmetel elas Eestis 1,3 miljonit inimest, sh eestlasi 68,2 %

august – asutati põrandaalune rahvuslik partei – Eesti Rahvusrinne. Programmi kohaselt seati eesmärgiks referendumi korraldamine Eesti iseseisvuse küsimuses ning omariikluse ja demokraatliku riigikorra taastamine

18. oktoober – Balti pagulased korraldasid ÜRO 25. aastapäeval New Yorgis suure meeleavalduse. Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu saatis ÜROle kirja, milles selgitati, et NSV Liit ei saa Eestit ÜROs esindada

Ikestatute võimsamaid proteste UN-i ees
Vaba Eesti Sõna, 22. oktoober

23. detsember – Stockholmis suri eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes Aleksander Warma. Tema ülesandeid asus täitma Tõnis Kint

Tõnis Kint

Rahvusarhiiv