1972

jaanuar – Mati Kiirend ja Artem Juškevitš asutasid Tallinnas põrandaaluse organisatsiooni Eesti Demokraatlik Liikumine. Hakati välja andma käsikirjalist häälekandjat Eesti Demokraat

8.–16. juuli – Torontos toimusid esimesed ülemaailmsed Eesti päevad (ESTO)

Eesti päevad avati, üle 8000 peolise Seedriorul
Vaba Eestlane, 11. juuli

Eesti Päevade peakomitee esimees R. Kreem loeb Toronto raekoja väljakul 15 000-sele rahvahulgale Ülemaailmsete Eesti Päevade manifesti. Foto: H. Tomson

Robert Kreem. ESTO : Tee Torontost Tallinna. Tallinn, 1998.

24. oktoober – Eesti Demokraatlik Liikumine ja Eesti Rahvusrinne saatsid ÜRO Peaassambleele märgukirja, milles taotleti ÜRO abi iseseisva Eesti riigi taastamiseks. Kirja koostamist juhtis Kalju Mätik, ingliskeelse versiooni autor oli Tunne Kelam. Märgukirjale lisatud kaaskiri adresseeriti ÜRO peasekretärile Kurt Waldheimile. Mõlemad kirjad jõudsid NSV Liidu piiridest välja alles paari aasta pärast