1981

5.–8. jaanuar – Eesti NSV Ülemkohtus toimus protsess Mart Nikluse ja Jüri Kuke üle, keda süüdistati Nõukogude-vastases tegevuses
Mart Niklust karistati kümneaastase vabadusekaotusega erirežiimiga parandusliku töö koloonias ühes asumisele saatmisega viieks aastaks. Jüri Kukke karistati kaheaastase vabadusekaotusega üldrežiimiga parandusliku töö koloonias

märts – Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis esitas pöördumise Euroopa Parlamendile

„The Government of the Republic of Estonia, now in exile, considers its duty to declare as follows: That the Republic of Estonia is not a part of the U. S. S. R., but a separate state which is now unlawfully occupied by the U. S. S. R.; That this standpoint is shared by a number of states, including the U. S. A., which do not recognize the forcible incorporation of Estonia into the U. S. S. R. [Eesti Vabariigi valitsus eksiilis peab enda kohuseks teatada järgmist: Eesti Vabariik ei ole osa Nõukogude Liidust, vaid eraldi riik, mis on praegu seadusvastaselt inkorporeeritud Nõukogude Liitu.] “

Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis pöördumine Euroopa Parlamendi poole. – Tõotan ustavaks jääda. Tartu, 2004, lk. 385, 387.

27. märts – Vologda vanglas suri vabadusvõitleja Jüri Kukk. Ta maeti 30. märtsil Vologda vangla surnuaeda

23.–24. aprill – Eesti NSV Ülemkohtus toimus protsess teisitimõtleja Viktor Niitsoo üle. Viktor Niitsoole määrati kaheaastane vanglakaristus koos sellele järgneva kaheks aastaks asumisele saatmisega

14.–15. mai – Eesti NSV Ülemkohtus toimus protsess teisitimõtleja Tiit Madissoni üle. Tiit Madisson mõisteti neljaks aastaks range režiimiga vangilaagrisse, millele järgnes kaks aastat asumist

september – ajakirjas Looming ilmus Kunstiinstituudi üliõpilase Andrus Rõugu luuletus “Silmades taevas ja meri”, mille ridade esimesed tähed andsid ülalt alla lugedes kokku „sinimustvalge“. Andrus Rõuk heideti kõrgkoolist välja, haridusteed õnnestus tal jätkata kahe aasta pärast