1993

Riigikogu VII koosseis
30. september 1992 – 10. märts 1995

 

28. jaanuar – Riigikogu kinnitas õiguskantsleriks Eerik-Juhan Truuvälja

23. märts – Riigikogu võttis vastu riigilipu seaduse

13. aprill – Riigikogu võttis vastu riigivapi seaduse

Riigikogu võttis vastu Riigi Teataja seaduse

4. mai – Riigikogu kinnitas kaitseväe juhataja ametikohale USA armee erukoloneli Aleksander Einselni

6. mai – Riigikogu võttis vastu eluruumide erastamise seaduse

13. mai – Eesti sai Euroopa Nõukogu täisliikmeks

18. mai – Riigikogu võttis vastu Eesti Panga seaduse

2. juuni – Riigikogu võttis vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

9. juuni – Riigikogu võttis vastu asjaõigusseaduse, mis soodustas eraomanduslike suhete tekkimist Eestis

8. juuli – Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse

17. juuni – Riigikogu võttis vastu erastamisseaduse, mille alusel loodi Eesti Erastamisagentuur, mille ülesandeks oli korraldada riigivara erastamist ning teiste omandireformist tulenevate ülesannete täitmist

„Põhiline probleem seoses välismaalastega on meil praegu see, et välismaalaste seisund on reguleerimata. Teine aspekt on see, et praegu valitseb ebamäärasus ligi 500 000 inimese suhtes, kes Eestis viibivad juriidiliselt küll määratud staatusega kui Venemaa kodanikud, kuid rahvusvaheliselt tunnustamata staatusega ja selles suhtes ei ole ka Eesti riigil selget seisukohta. Mida kauem selline ebamäärasus kestab, seda halvem on see kahtlemata Eesti riigi seisukohalt. Ja kolmandaks, kehtiv immigratsiooniseadus vajab muutmist. See on pärit 1990. aasta suvest ja üles ehitatud kui ühe autonoomse provintsi seadus. Üks kolmandik selle sisust reguleerib Vene armeega seotud küsimusi, mis ei peaks üldse kuuluma immigratsiooniseaduse pädevusse, ning kõigele lisaks puudub ka Eestis seaduslikult viibiva välismaalase määratlus. Käesoleva seaduse eesmärgiks on need probleemid lahendada või, õigemini, käivitada protsessid, mis lahendaksid need probleemid. “

Mart Nutt. VII Riigikogu II istungjärk, 8. juuni 1993.

23. august – Toompea nõlval avati 1991. aasta augustisündmuste mälestuskivi, skulptor Jaak Soans

25. august – Riigikogu võttis vastu käibemaksuseaduse, mis kehtestas senise 10% asemel 18%lise käibemaksu

Mälestuskivi avamisel. Foto: L. Michelson

Rahvusarhiiv

10. september – Eestis oli visiidil paavst Johannes Paulus II, kes pidas Raekoja platsil missa

11. september – Eesti Rahvusraamatukogu uue hoone pidulik avamine

„Me avame täna Eesti Rahvusraamatukogu. Kui maailm areneb inimväärses suunas, saab sellest majast Eesti Vabariigi kõige tugevam kaitsekilp; Eesti Vabariigi kõige suurema viljakandvusega põld; kõige tootlikum tehas; kõige puhtam sünnitusmaja, kus rahvas iseennast taastoodab, sest rahvas koosneb inimestest, ja inimene ei ela väljaspool kultuuri, nagu ei ela väljaspool kultuuri rahvus. Sellega olen ma kõik öelnud, mida presidendil öelda on: siin katuse all elab Eesti Vabariigi tulevikuvõimalus kõrvuti Eesti Vabariigi minevikuvõimalusega. Valiku, nagu alati, teeb rahvas. Ma loodan, et ta valib riiulitelt Eesti Vabariigi tuleviku. See on minu lootus. Aga ma tean, et tõenäosus õigesti valida on seda suurem, mida enam rahvas loeb, ja sealjuures mida enam ta loeb erinevaid raamatuid. “

Vabariigi President Lennart Meri kõnest. – Ivi Eenmaa. Elu paralleelmaailmades. Tallinn, 2013, lk 131.

15. september – Riigikogu võttis vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, mis sätestas kohustuslikuks üldharidusmiinimumiks 9-klassilise põhikooli. Gümnaasiumiosa moodustas seaduse kohaselt 10.–12. klass

17. oktoober – toimusid taasiseseisvunud Eesti esimesed kohaliku omavalitsuse volikogude valimised

26. oktoober – Riigikogu võttis vastu rahvusvähemuse kultuuriautonoomia seaduse

8. detsember – Riigikogu võttis vastu tulumaksuseaduse, mis kehtestas 26%lise tulumaksu