2000

Riigikogu IX koosseis
14. märts 1999 – 21. märts 2003

 

3. jaanuar – president Lennart Meri nimetas kaitseväe juhataja kohusetäitjaks kolonel Märt Tiru

8. märts – Riigikogu võttis vastu digitaalallkirja seaduse

14. märts – Riigikogu võttis vastu kaitseväeteenistuse seaduse, mis sätestas ajateenistuse pikkuseks 8–12 kuud

31. märts–9. aprill – rahvaloenduse andmetel elas Eestis alaliselt 1 370 052 inimest, neist 67,9% eestlasi

31. mai – Riigikogu võttis vastu rahvastikuregistri seaduse

1. juuni – Hannoveris avati maailmanäitus EXPO 2000, kus Eestil oli esmakordselt oma paviljon

EXPO Eesti paviljon. Foto: K. Haagen

XX sajandi kroonika. IV osa. Tallinn, 2007.

10. juuni – Eesti Maarahva Erakond, Eesti Maaliit ning Eesti Perede ja Pensionäride Erakond ühinesid Eestimaa Rahvaliiduks. Esimees Villu Reiljan

14. juuni – Riigikogu võttis vastu Eesti Haigekassa  seaduse

8. august – Vabariigi Valitsus ja Riigikantselei alustasid tööd Stenbocki majas, Toompea lossikompleks jäi Riigikogu käsutusse

Riigikogu saab oma maja

Riigikogu fotoarhiiv

1940.–1960. a. hukkunud ja represseeritud Riigikogu liikmetele mälestustahvli avamine Toompea lossi hoovil, 11. september

Riigikogu fotoarhiiv

21. september – Riigikogu nimetas kaitseväe juhatajaks kontradmiral Tarmo Kõutsi

15. november – Riigikogu võttis vastu avaliku teabe seaduse

13. detsember – Riigikogu võttis vastu inimgeeniuuringute seaduse, mis reguleerib geenivaramu loomist ja pidamist. Geenivaramu loodi valitsuse otsusega 6. märtsil

14. detsember – Riigikogu võttis vastu liiklusseaduse

„Ma olen kuulnud, et eelmise Jõuluvanaga ei olda rahul, et ta olevat nagu riielnud riigikogulastega. Ma ei usu, et mu eelkäija oleks kordagi tahtnud kuri olla, te ei kuulnud ehk välja seda sõnumit, mis tema jutus sisaldus ja mis tahtis lihtsalt seda, et kõik läheks paremuse poole. Aga kui te tahate saada niisugust Jõuluvana, kellele te ette kirjutate, millest ta võib rääkida ja millest mitte, siis te võite järgmiseks aastaks niisuguse tellida. Kuigi ise te ei lase ju endale suurt midagi ette kirjutada, räägite ikka seda, mida te tahate.“

Jõuluvana. IX Riigikogu IV istungjärk, 21. detsember 2000.