2008

Riigikogu XI koosseis
27. märts 2007 – 26. märts 2011

 

12. veebruar – Riigikogu nimetas ametisse õiguskantsler Indrek Tederi

26. veebruar – Riigikogu nimetas ametisse riigikontrolör Mihkel Oviiri

27. märts  – Riigikogu juhatuse valimistel valiti Riigikogu esimeheks taas Ene Ergma ning aseesimeesteks Kristiina Ojuland ja Jüri Ratas

11. juuni – Riigikogu ratifitseeris Euroopa Liidu lepingut reformiva Lissaboni lepingu. Lissaboni lepingu eesmärk on tugevdada liidu tõhusust ja demokraatlikku legitiimsust ning muuta selle tegevus ühtsemaks

12. august – Riigikogu võttis vastu avalduse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Georgia vastu. Tbilisis toimunud demonstratsioonil osalesid ka Eesti, Leedu, Poola ja Ukraina president ning Läti peaminister

26. august – Tallinnas oli visiidil Saksamaa liidukantsler Angela Merkel

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja president Toomas Hendrik Ilves

Vabariigi Presidendi fotoarhiiv

15. september – USA investeerimispanga Lehman Brothers pankrott paiskas maailma finantskriisi

„Kuuludes Euroopa Liitu ja pooldades liidu ühistegevust, peab Eesti alati seadma esikohale oma riigi huvid, sest Euroopa Liitu kuulume me samuti lähtuvalt oma riigi huvidest. Pealegi, põhiseadus sätestab Riigikogule seadusandja rolli, mida tuleb ka sisuliselt täita. Loomulikult ei kutsu ma üles direktiive mitte järgima! Kui Eesti ei täida direktiive, siis tuleb Euroopa Liidu komisjoni poolt kohtusse pöördumine ja trahv, nagu on juhtunud mõne liikmesriigiga. Tuuleveskitega ei ole vaja võidelda, tuleb hoopis möldriga asja ajada. Ma rõhutan, et Eesti peab olemasoleva reeglistiku raames olema tunduvalt aktiivsem, mitte vaikiv paipoiss. “

Õiguskantsler Indrek Teder. XI Riigikogu IV istungjärk, 23. september 2008.